Наскоро излезе новият брой на сп. Едно, на чиито страници може да научите повече за Морфокод. Ето и част от отговорите на въпросите, които Адриана Андреева ни зададе:

A: Какво означава името ви?

Г/K: Името Morphocode отразява стремежа ни да овладеем потоците от данни, които неизменно съпътстват всяка архитектурна програма.

Винаги сме разглеждали архитектурата като нещо много повече от статична композиция в пространството – за нас тя е съвкупност от наслагващи се процеси и полета на влияние, действащи отвъд чисто формалния изказ. Затова и се стремим да изследваме предимно модели на организация, а не на композиция.

A: Какво означава “advanced computational and parametric design”?

Г/K: За нас това означава използване на определен набор от дигитални инструменти и техники, които ни позволяват да работим по-бързо, да бъдем по-продуктивни в концептуалната фаза на проекта и да тестваме значително по-голям брой идеи отколкото при стандартните начини на проектиране.
Този начин на работа е много по-гъвкав и същевременно гарантира един систематичен подход към програмата на проекта. Както Льо Корбюзие е казал: “Няма произведение на изкуството без методика.”
Често се спекулира с изводите както за ползата, така и за вредата от употребата на подобни техники: ние сме на мнение, че способността на архитекта да взима обективни решения независимо от инструментите, които ползва, е в основата на добрия дизайн. Morphocode се стреми да извлече максимума от това, което предлагат съвременните технологии, като се придържа към един сравнително пестелив формален език.

[…]

A: Kакви са мечтите ви за близкото бъдеще?

Г/K: Основен приоритет за нас в момента е да завършим серията дизайни на Morphocode за дома Zima.
Предстои да пуснем новата версия на Rabbit, която подготвяме от доста време, като планираме това събитие да бъде придружено от серия уебинари и евентуално уъркшопове, които да покажат пълните му възможности.
В началото на следващата година сме поканени да изнесем лекция и да проведем уъркшоп пред магистърската програма по дигитални технологии към IUAV – Архитектурното училище във Венеция. Работим също така по няколко участия в архитектурни конкурси и по подготовката на една инсталация.

[…]

Пълното интервю може да прочетете в брой Зима на списание Едно.