RABBIT 0.2: нови възможности на Клетъчните автомати

Пускаме няколко експеримента, създадени с RABBIT 0.2.

RABBIT 0.2 предлага много нови възможности:

  • изходни конфигурации, зададени от потребителя
  • автоматичен/ръчен контрол на еволюцията на системата
  • Памет на клетъчните автомати

С RABBIT 0.2 могат да се визуализират 2-Д клетъчни автомати в три измерения – трето измерение е функция на времето.

Геометрията наследява топологията на клетъчния автомат – клетъчната еволюция е закодирана във формата.

DieHard-LifeCA-3d

RABBIT 0.2: нови възможности на L-системите

  • L-системи, дефинирани от потребителите
  • фрактали
  • Разклоняващи се L-системи
  • 2d/3d интепретация с “костенурка”

Няколко експеримента с L-системи и геометрия:

“Въздушен остров” #1

L-system experiment

Аксиома: F

Правило на продукция: F=FF/F+F^

Брой поколения: 8

Стъпка на костенурката: 6

Ъглово изменение на костенурката: 90

“Въздушен остров” #2

L-system experiment

Аксиома: F

Правило на продукция: F=F/F+F^F

Брой поколения: 6

Стъпка на костенурката: 11

Ъглово изменение на костенурката: 90

“Въздушен остров” #3

L-system experiment

Аксиома: F

Правило на продукция: F=F^F-F/

Брой поколения: 8

Стъпка на костенурката: 6

Ъглово изменение на костенурката: 90

музика: “Ratatat”