Фес, Мароко

Фес е един от най-старите имперски градове на Мароко редом с Маракеш, Рабат и Мекнес. Бивша столица на Мароко, днес градът все още е считан за културно-исторически и религиозен център. През 1981г. е включен в списъка на Световното културно наследствоФес е най-голямата урбанизирана територия, в която движението е единствено и само пешеходно:  продукти от първа необходимост и търговски стоки се пренасят посредством мулета. Друга характерна особеност на града са безбройните му сукове (пазари), формиращи мрежа от безкрайни лабиринти.

Площад Lalla Yeddouna

Площад Lalla Yeddouna е разположен в самото сърце на стария град Фес. Той принадлежи към една изключително характерна и компактно застроена градска тъкан. Стратегическото местоположение на площада му отрежда ролята на кръстопът между двете части на стария град – Adouat al-Qarawiyine и Adouat al-Andalous. Връзката между двата квартала се осъществява посредством мостът Bin Lamdoun – в превод “Мост между два града”. Друга характерна особеност на площад Lalla Yeddouna са неговите размери- публични пространства с подобна големина са изключителна рядкост в стария град. Този факт добива още по-голямо значение предвид близостта на реката, която формира източната граница на застрояване.

Концепция: Пространствен филтър от сукове.

Основна цел на проекта е създаване на серия от пробиви в плътнo застроения на изток към реката сграден масив, които да играят ролята на пространствен филтър. Пробивите функционират под формата на суковете(пазар) и са организирани перпендикулярно на реката. В следствие се появят нови визуални връзки, подчертаващи стратегическото местоположение на територията между двете части на стария град: Adouat al-Qarawiyine и Adouat al-Andalous. Суковете са организирани в две групи: на север и юг от моста Bim Lamdoun. Във височина те се развиват под формата на работилници за производство на кожени изделия, между които  се появяват функционални връзки. Последните са разположени от страната на площада и  играят ролята на полупрозрачна завеса.