Наскоро се сдобихме с Design Incubator: A Prototype for New Design Practice – книга написана от Patrick Chia – директор в Центъра за Дизайн Инкубация (DIC). Книгата очертава дизайн стратегии и работни процеси, прилагани в Центъра и е публикувана миналата година от Laurence King.

Центърът за Дизайн Инкубация е лаборатория за проучвания, базирана в отдела за Индустриален Дизайн към Националния Университет на Сингапур. Той предоставя поле за изява на студентите посредством редица стажантски програми, работилници и образователни проекти.

Design Incubator: Book Cover

Преосмисляне на границите

Преосмисляне на взаимодействията между хората и търсене на нови потребности са някои от основните теми, изследвани в DIC. Еволюцията на потребности, продиктувана от появата на нови социални трендове и технологии е една от водещите сили, движеща работата в центъра.

Това води до множество интерестни дизайн концепции, като Dandella – интуитивно навигационно устройство, което изпозва светлина, за да направлява човек към желаната цел. (вижте долу)

Design Incubator

Design Incubator

Design Incubator: Dandella

Дизайн Рамки

Работният процес, използван в Центъра е повлиян от Tom Kelley – основател на IDEO и автор на книгата Изкуството на Иновацията: Уроци по Креативност от IDEO (2002).
Това води до създаването на нови дизайн рамки, базирани на придобито знание и опит.

Design Incubator: Design Insights

Design Incubator: Interactive Play

Нова Дизайн Практика

Една от най-интересните теми, разисквана в книгата е необходимостта от преосмисляне на начина, по който дизайн практиките използват новите възможности, които им се предлагат.

Ролята на дизайна еволюира много бързо, като дизайнерите се озовават постоянно въвлечени в непознати територии, изискващи различен набор от инструменти, умения и по-важно –  свеж начин на мислене. […]

С нови предизвикателства идват нови възможности.

Design Incubator: Initiatives, Fellowships

Design Incubation Centre

Още за DIC

Разгледайте книгата Design Incubator: A Prototype for New Design Practice в Amazon и посетете сайта на Центъра.